In Memoriam Wies Bax-Steijvers

foto Wies

 

Al hoewel we al een hele tijd op de hoogte waren dat Wies ernstig ziek was en dat er geen genezing meer mogelijk was, kwam toch het bericht van haar overlijden hard bij ons binnen. Op de eerste plaats gaan onze gedachten naar haar man Theo en de kinderen Anouk en Skip en naaste familie, die haar tijdens de hele ziekteperiode en bij haar overleden zo hebben bijgestaan. We wensen hen alle kracht om dit grote verlies te kunnen verwerken.

Wies was gedurende 18 jaar een toegewijd lid van De Budelse Comedie. In het voorjaar van 2001 meldde zij zich bij ons aan, omdat haar omgeving vond dat ze met haar humor, haar grappen en grollen wel zou kunnen slagen als toneelspeelster bij de Comedie. En over dat laatste hebben wij als vereniging zeker niet te klagen gehad. In totaal was ze bij dertien stukken van verschillende genres betrokken als speelster. En dit met volle passie!  Zonder de andere rollen te kort te doen sprongen er twee typetjes uit, die haar echt op het lijf geschreven waren. In 2003 was dat in het blijspel “Zusters in zaken", als Zr. Agaath en tijdens ons jubileumjaar 2011 in het stukje straattoneel ”De Florentijnse Serenade”, als Volksvrouw Mie Plek. Maar Wies zette zich op meer fronten in voor onze vereniging, zo was ze enkele jaren de assistente van de regisseur, of zat ze in de leescommissie, hielp ze met de rekwisieten en  decoraankleding  of noem het maar op.. Heel actief ging ze op pad tijdens de jaarlijkse donateuractie ,om vooral terug te komen met een goed gevulde beurs. Wies wist altijd op haar manier iedereen te overtuigen om onze vereniging te steunen. Vanaf  2014 maakte ze deel uit van het bestuur en nam daar ook haar verantwoordelijkheid. Een van haar taken, hoe kon het beter, was het organiseren van de jaarlijkse feestmiddag/avond of andere feestelijkheden..Tot 2016 stond ze jaarlijks op de planken maar vanwege een hernia moest ze dit even laten voor het was, niet wetend dat dit door haar ziekte helemaal niet meer mogelijk was. Of toch nog een keer….?  Als een soort afscheidsrol bracht ze gekleed in een wielrenners-tenue, geheel in de stijl van het toneelstuk “Vals Plat” een bezoek aan deze voorstelling om persoonlijk aan de “Rodelantaarndrager” in dit stuk, Jos Krollemans een echte rode lantaarn te overhandigen. Een, achteraf, bijzonder moment dat nooit vergeten zal worden. In een bijzonder ledenbijeenkomst, afgelopen donderdag, hebben wij binnen onze vereniging Wies herdacht en samen leuke herinneringen/anekdotes .boven gehaald die we samen met haar mochten beleven, We beseffen maar al te goed, juist nu aan de vooravond van de start van een nieuw toneelseizoen dat we verder moeten zonder haar en dat zal echt even wennen zijn.

Wies bedankt voor wie en wat je was voor onze toneelvereniging De Budelse Comedie!

free joomla template
template JoomSpirit